Tài liệu bách khoa từ các trang web trên internet

Tìm kiếm tài liệu Word, Excel, PowerPoint, PDF
Tải về tài liệu văn phòng, sách báo chuyên môn, giáo trình, đề thi

Cookies

Nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, chúng tôi có thể dùng cookie, và chúng tôi cho rằng bạn đồng ý khi tiếp tục sử dụng trang web này.

Điều khoản sử dụng

Kết quả tìm kiếm và thông tin tổng hợp từ trang web này được cung cấp bởi bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các liên kết ngoài, về nội dung từ các nguồn tin cũng như việc sử dụng, phương pháp sử dụng, hậu quả sử dụng các nội dung đó của người dùng. Tất cả rủi ro trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng trang web này hoàn toàn do bạn, khi bạn tự nguyện truy cập, tiếp nhận và sử dụng thông tin.

Để duy trì trang web, chúng tôi có thể hợp tác với các công ty quảng cáo như Google, có thể hiển thị quảng cáo khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về các lần truy cập vào trang web này và các trang web khác (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hay mật khẩu của bạn) để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ có thể bạn quan tâm. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về điều này và muốn biết các lựa chọn có thể của bạn về việc các công ty quảng cáo sử dụng thông tin, vui lòng xem tại https://policies.google.com/technologies/ads.